Ліцей та ОНУ

1 травня 1865 року Рішельєвський ліцей став Новороссийским імператорським університетом. Сьогодні це Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова. А в 1989 році ліцею судилося відродитися вже при університеті.

Рішельєвський ліцей був відтворений як навчальний заклад для роботи з обдарованими учнями, які цікавляться природничо-математичними науками.

В організації відродження ліцею взяли участь адміністрація середньої школи № 36 (Палладий О. М.) та Одеського державного університету (Зелинський І. П.), декани механіко-математичного (Круглов В. Є.), фізичного (Чемересюк Г. Г.), хімічного (Нікітін В. І.) факультетів та міське управління освіти (Ворохаєв А. І.). Тоді ж був розроблений статут та навчальний план ліцею, які визначили основні напрямки його діяльності.

У навчальних планах Рішельєвського ліцею зроблено акцент на профільне навчання за безпосередньою участю професорсько-викладацького складу університету. Учні ліцею вільно користуються науковою бібліотекою ОНУ, проходять практикум у лабораторіях фізичного і хімічного факультетів, виконують наукові роботи в дослідницьких лабораторіях разом із студентами та науковими співробітниками. Такі спецкурси, як методи вирішення експериментальних задач, аналітична і фізична хімія, елементам теорії вірогідності і комбінаторики читають ліцеїстам викладачі ОНУ ім. І. І. Мечнікова.

Підготовкою учнів ліцею до участі в різного рівня олімпіадах, турнірах, конкурсах також займаються студенти та аспіранти ОНУ, які у своїй більшості колись теж були ліцеїстами. Для вихованців ліцею організовано постійно діючий лекторій, де вони дізнаються про новітні досягнення сучасної науки. Безпосередній контакт учителів ліцею з викладачами ОНУ дозволяє легко скоригувати навчальну програму з тієї чи іншої дисципліни. Така спільна творча робота виявилася доволі плідною: вона дала змогу деяким ліцеїстам успішно засвоїти шкільний курс і, ще навчаючись у ліцеї, стати студентом 1 курсу того чи іншого факультету.

Для випускників ліцею існують особливі умови прийому в Одеський національний університет. Ті учні, які мають високі бали, отримують рекомендації Педагогічної ради ліцею, і при вступі до вишу проходять лише співбесіду, як і медалісти.

Професорсько-викладацький склад ОНУ й учителі ліцею є авторами багатьох інноваційних методик пошуку обдарованої молоді і роботі з нею. Це і турніри юних фізиків, хіміків, біологів, математиків, і відкриті фізико-математичні олімпіади, і фізичний фейєрверк... Деякі методичні знахідки втілились у державних інтелектуальних змаганнях. Наприклад, демонстраційна олімпіада з фізики, поряд із теоретичним та експериментальним турами, увійшла в програму 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики.

Результати спільної творчої діяльності обговорюються на семінарах, у яких поряд з учителями ліцею та викладачами університету беруть участь педагоги навчальних закладів багатьох міст України. Один із традиційних семінарів отримав назву “Рішельєвські читання”.