Мета та завдання

Основною метою діяльності піклувальної ради є задоволення та захист своїх законних прав та інтересів у сфері освіти, сприяння розвитку освіти та покращення умов навчання.

Основні завдання:

 • Сприяння розвитку освіти шляхом створення та поліпшення матеріально-технічної бази, покращення умов навчання та праці в ліцеї;
 • Посильне сприяння реалізації державних освітніх програм;
 • Сприяння наданню безкоштовних юридичних, соціальних та інших консультацій учням ліцею, їх батькам та викладачам закладу;
 • Координація діяльності членів організації для досягення мети піклувальної ради;
 • Співпраця з різними громадськими об'єднаннями, а також підприємствами різних форм власності;
 • Запрошення професорів, викладачів, спеціалістів вищих навчальних закладів та установ з метою поглибленого вивчення у ліцеї спеціальних предметів і дисциплін;
 • Залучення коштів із метою покращення матеріально-технічної бази ліцею для удосконалення умов навчально-виховного процесу та умов праці співробіників;
 • Забезпечення проведення конкурсних заходів для виявлення талановитих учнів, організація та фінансування поїздок учнів на міжміські, всеукраїнські, міжнародні олімпіади і конкурси;
 • Розвиток у порядку, встановленому діючим законодавством, мережі гуртків, секцій та клубів, що сприяють покращенню знань учнів профілюючих предметів та основ наук;
 • Надання матеріальної, інформаційної, юридичної допомоги та підтримки членам піклувальної ради;
 • Створення умов для навчання дітей, що залишилися без батьківської опіки;
 • Запрошення вчителів ліцею, а також інших компетентних спеціалістів для проведення позакласних семінарів, лекцій для учнів та членів піклувальної ради;
 • Залучення медичних спеціалістів;
 • Надання адресної матеріальної допомоги працівникам ліцею для стимулювання їхньої праці шляхом встановлення надбавок, доплат та премій за якісне виконання своїх функціональних обов'язків у межах діючого законодавства;
 • Організація різноманітних заходів щодо обміну досвідом із педагогічної, виховної та іншої діяльності;
 • Надання цільової матеріальної (коштами, послугами або майном) та нематеріальної (консультації, організація семінарів і інших культурно-розважальних та сприяючих розвитку рівня освіти подій) допомоги ліцею у відповідності до діючого законодавства України.

  Для реалізації мети та завдань піклувальна рада:
 • Представляє свої та законні інтереси в державних та громадських органах;
 • Популяризує діяльність піклувальної ради у засобах масової інформації та власних виданнях;
 • Надає практичну, організаційну та методичну допомогу місцевим осередкам;
 • Організує виготовлення офіційної, пам'ятної та нагородної атрибутики з символікою піклувальної ради;
 • Одержує від органів державної влади та управління і органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети і завдань;
 • Вносить пропозиції до органів влади і управління стосовно питань, що становлять інтереси піклувальної ради;
 • Виступає засновником засобів масової інформації;
 • Вступає до інших громадських (неурядових) організацій у порядку, передбаченому чинним законодавством, підтримує з ними безпосередні стосунки, укладає відповідні угоди з питань, передбачених метою та завданнями піклувальної ради;
 • Засновує підприємства, необхідні для виконання мети.